Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

D&D Ing d.o.o. je osnovana u drugoj polovini 2015 godine, sa pretežnom djetnošću inženjering i trgovina. U 2016 godini firma se razvija u sektoru inžinjerstva i tehničkog savjetovanja te dobijamo licence od Inženjerske komore Crne Gore za odgovornog projektanta i izvođača radova, kao i Rešenje Ministarstva rada i Socijalnog staranja za obavljanje stručnih poslova Zaštite i zdravlja na radu. U februaru 2018 godine proširili smo djelatnost i na Periodične preglede i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija te dobili novo Rešenje Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Opširnije

Latest Products Image

Elaborat

Velbos Rožaje, izrada akta o procjeni rizika, ispitivanje uslova radne sredine, osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad, pregled sredstava za rad.

Latest Products Image

Mjerenje otpora

Mjerenje otpora uzemljenja stubova DV 35kV, Nedakusi Bistrica

Latest Products Image

Izvođenje radova

Radovi na zamjeni TS 10/0,4 kV, 4x1000kVA, ŠIK Polimlje

Sertifikati