D&D ING

D&D ING d.o.o. Berane
inžinjerstvo i tehničko savjetovanje

Reference
Izrada Plana mjera zaštite i zdravlja na radu za stambeno poslovni objekat VING
Pljevlja


Osposobljavanje zaposlenih za bezbjeda rad Vodovod i kanalizacija
Tuzi


Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad Dom starih „Podgorica“
Podgorica


Akt o procjeni rizika Dom starih „Podgorica“
Podgorica


Glavni projekat jake struje fabrike za proizvodnju peleta „Nikola“
Berane


Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu fabrike za proizvodnju peleta „NIKOLA“
Berane


Elaborat o procjeni uticaja na živortnu sredinu fabrike za preradu drveta „Goramont“
Berane


Glavni projekat TS 10/0,4kV, 1x630kVA
“Tofi“ Rožaje


Projekat jake struje stambenog objekta Ventura partners
Zabjelo, Podgorica


Izrada Akta o procjeni rizika
Rudnik Uglja Pljevlja


Plan mjera zaštite pri farbanju tunela
Autoput Smokovac Mateševo


Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za proizvodnju borbenog vozila "Mašan"
Bijelo Polje


Ispitivanje sistema za dojavu požara
Hidroelektrana Piva


Plan mjera zaštite na remontu Termoelektrane
Termoelektrana Pljevlja


Mjerenje otpora uzemljenja DV i TS
Mljekara Kamenuša Rožaje


Glavni projekat slabe struje
kompleks stambenih objekata Mažina Tivat


Mjenje otpora uzemljenja stubova DV 400kV
Čevo Pljevlja


Mjerenje otpora uzemljenja stubova DV 35kV
mHE Vrbnica,Plužine


Mjerenje otpora uzemljenje, elekto i gromobranske instalacije
mHE Krkora Andrijevica


Izrada projekata slabe struje
Poslovno stambeni objekat Rudanović Berane


Izrada Plana prevencije za BS Port of Adria


Izrada plana prevecije za hlorinatorsko postrojenje
ViK Berane


Izrada eleborata o procjeni uticaja fabrika Peleta
LUX Peller Rožaje


Izrada eleborata o procjeni uticaja fabrika za preradu mesa
Šahović Podgorica


Preko 200 projekata jake i slabe struje stambenih i poslovnih objekata


Izvođenje instalacija slabe struje na preko 60 objekata


Izrada planova zaštite od požara i TT nesreća
Bazeni crvenog mulja KAP Podgorica