D&D ING

D&D ING d.o.o. Berane
inžinjerstvo i tehničko savjetovanje

Aktuelno

Latest Products Image

Elaborat

Velbos Rožaje, izrada akta o procjeni rizika, ispitivanje uslova radne sredine, osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad, pregled sredstava za rad.

Latest Products Image

Mjerenje otpora

Mjerenje otpora uzemljenja stubova DV 35kV, Nedakusi Bistrica

Latest Products Image

Izvođenje radova

Radovi na zamjeni TS 10/0,4 kV, 4x1000kVA, ŠIK Polimlje

Latest Products Image

Mjenje otpora

Mjenje otpora uzemljenja stubova DV 400kV, Čevo Pljevlja