Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

D&D Ing d.o.o. je osnovana u drugoj polovini 2015 godine, sa pretežnom djetnošću inženjering i trgovina. U 2016 godini firma se razvija u sektoru inžinjerstva i tehničkog savjetovanja te dobijamo licence od Inženjerske komore Crne Gore za odgovornog projektanta i izvođača radova, kao i Rešenje Ministarstva rada i Socijalnog staranja za obavljanje stručnih poslova Zaštite i zdravlja na radu. U februaru 2018 godine proširili smo djelatnost i na Periodične preglede i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija te dobili novo Rešenje Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Opširnije

Latest Products Image

Elaborat

Plan mjera zaštite pri farbanju tunela na autoputu Smokovac Mateševo.

Latest Products Image

Elaborat

Izrada Akta o procjeni rizika za Rudnik Uglja Pljevlja.

Latest Products Image

Elaborat

Velbos Rožaje, izrada akta o procjeni rizika, ispitivanje uslova radne sredine, osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad, pregled sredstava za rad.

Sertifikati